Handelsrecht

Als ondernemer neemt u deel aan het handelsverkeer. Handel zit u in het bloed; daar weet u alles van. Maar als er eens iets misgaat? Waar kunt u dan op terugvallen?

KROON Advocatenkantoor kent als geen ander de valkuilen in het handelsverkeer en hoe u zich daartegen kunt wapenen.

Uw positie wordt immers bepaald door enerzijds de wet en anderzijds goede contracten en goede algemene voorwaarden waarmee u uw wettelijke rechten kunt versterken en veilig stellen.

Met garantiebepalingen kunt u als leverancier of producent eveneens verplichtingen beperken of uitbreiden.

Zo kunt u claims en aansprakelijkheden veelal uitsluiten; ook gevolgschade die anders aanzienlijk kan zijn!

Mocht echter een geschil met uw contractspartij niet minnelijk opgelost worden en een procedure onvermijdelijk zijn, dan staat KROON  Advocatenkantoor ook bij de Rechtbank zijn mannetje op onder meer onderstaande rechtsgebieden:

  • Aansprakelijkheden
  • Wanprestaties
  • Incasso’s
  • Koop- en leveringscontracten
  • Leasecontracten
  • Algemene voorwaarden (de “kleine lettertjes”)
  • Schadeverhaal
  • Contractenrecht algemeen
  • Onrechtmatige daden.

KROON Advocatenkantoor ondersteunt uw handelsverkeer!

Contact opnemen?