Wat we doen

De samenwerking tussen u en ons: hoe werken wij?

Uw zaak is uw zaak; u staat er echter niet alleen voor. Natuurlijk kunt u erop rekenen dat wij u bij de behandeling ervan zo goed mogelijk helpen. Voor een goede behandeling is het voor ons van belang dat u bij uw zaak van begin tot eind betrokken blijft. Wij stellen u dan ook volop in de gelegenheid daartoe. Wij werken sámen aan uw zaak en werken met u aan een harmonieuze samenwerking tussen ons voor een zo goed mogelijk resultaat voor u.

Kennis maken

De eerste kennismaking vindt plaats bij mij, bij u op kantoor of bij u thuis. Desgewenst per telefoon. We zullen daarbij een inventarisatie maken van de wenselijkheid van rechtsbijstand. We bespreken mogelijkheden en eventueel te zetten stappen. Dit gesprek vindt kosteloos plaats. Na afloop is het geheel aan u om te beslissen of wij u mogen helpen bij uw juridische kwestie of dat doorverwijzing meer in uw belang is.

Het vervolg

Als we samen hebben vastgesteld wat in uw zaak (on)mogelijk is, stippelen we met u de te volgen strategie uit. Vervolgens houdt Kroon Advocantenkantoor u telkens per email of telefoon geïnformeerd over het verloop van uw kwestie. Te nemen stappen worden vooraf met u overlegd; te verzenden stukken worden vooraf ter goedkeuring aan u voorgelegd. Zo kunnen we over en weer maximaal profijt hebben van ieders inbreng.

Zekerheid

U kunt er zeker van zijn dat uw zaak behandeld blijft worden door uw advocaat en niet, zonder uw toestemming, in behandeling wordt gegeven aan een andere advocaat.

Contact opnemen?