Verhuurder concurreert (kantonrechter Amsterdam 2016)

De gemeente Amsterdam verhuurde in de Stopera een ruimte als fotokiosk. Die was gebonden aan onder meer de openingsuren van de Stopera.

Vervolgens plaatste de gemeente in de Stopera pasfoto-automaten en verleende voor de exploitatie daarvan een concessie aan een andere partij. Duidelijk is dat de huurder van de fotokiosk daarmee concurrentie werd aangedaan. Deze vorderde bij de Kantonrechter te Amsterdam verwijdering van de automaten. De Kantonrechter oordeelde in 2016 als volgt:

Contractueel is geen exclusiviteit tussen de gemeente en de huurder overeengekomen.  De huurder moet  dus wel met enig concurrentie rekening  houden maar nu de huurder bij de exploitatie zich volledig moest houden aan de door de gemeente stelde regels,  hoeft hij niet te verwachten dat de gemeente hem op deze wijze concurrentie zou aandoen. De huurder mag in zekere mate een ongestoord huurgenot verwachten waarmee door de concurrentie op niet toelaatbare wijze inbreuk werd gemaakt.

De rechter beval de verhuurder de automaat te doen weghalen waarmee het huurgenot werd hersteld.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.