Tarieven

Onze tarieven

Wij ontkomen er niet aan kosten (door) te berekenen aan onze cliënten, zoals Griffierechten, deurwaarderskosten, leges e.d.  De kosten van het honorarium zijn in alle gevallen redelijk en in betalende zaken mede afhankelijk van de aard, spoedeisendheid en het belang van de zaak.

Wij hanteren geen opslag voor kantoorkosten.

Vaste tarieven

Voor adviezen en procedures die zich daarvoor lenen spreken we met u bij voorkeur vooraf een vast bedrag af  voor het honorarium, zodat u nimmer voor verrassingen komt te staan. U weet dan waar u aan toe bent. Dat geeft rust.

Uur tarieven

U kunt ook kiezen voor vergoeding van het honorarium per besteed uur, waarbij wij vooraf het uurtarief afspreken.

De gewerkte uren worden maandelijks gefactureerd.

Toevoegingen

Indien uw inkomen beneden de daarvoor geldende normen is kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), met een eigen bijdragen. (Raad voor de Rechtsbijstand).

Contact opnemen?