Koop en verkoop vastgoed

Voor u als particulier is het kopen of verkopen van onroerende zaken geen dagelijks werk. U vertrouwt dus op uw aankoop- of verkoopmakelaar. Meestal is dat terecht waar het gaat om taxaties, prijsonderhandelingen en het bemiddelen tussen koper en verkoper in het algemeen.

Koop en verkoop van vastgoed zoals woningen, appartementen, grond en dergelijke is echter niet in de laatste plaats een juridische aangelegenheid. Het is goed  u dat te beseffen en u deskundig te laten informeren.

Weet u dat uw makelaar niet uw vertegenwoordiger is en niet namens u contracten kan sluiten? Zo ook dat de makelaar van de andere partij niet diens vertegenwoordiger is?

Weet u dat kopers van woningen zich nog kunnen terugtrekken zelfs nadat zij de koopovereenkomst hebben getekend?

Weet u dat voor gebouwen, waaronder woningen, een energielabel verplicht is op straffe van een boete en niet kan worden uitgesloten in de koopovereenkomst?

Weet u wat te doen als het aangekochte pand blijkt (ernstige) gebreken te vertonen of niet gebruikt te mogen worden zoals u wilt? Zo ook hoe u zich dient te verweren tegen claims van een koper?

Voor deze en talrijke andere kwesties bent u van harte welkom bij KROON Advocatenkantoor, uw Vastgoedadvocaat!

Contact opnemen?