Consumentenzaken

Als particulier bent u een consument in de zin der Wet zolang u niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep. De wet kent u op het terrein van het Kooprecht, het Huurrecht, het Colportagerecht, nieuwbouw van woningen en tal van andere rechtsterreinen een bijzondere bescherming toe.

Kent u die rechten van de consument en weet u hoe u die rechten moet uitoefenen?

Onder omstandigheden bent u als consument niet gebonden aan een contract en mag uw verkoper of verhuurder niet afwijken van wat in de wet is bepaald. Kent u die gevallen?

Weet u wat uw rechten zijn als u iets koopt dat gebreken heeft of niet aan uw redelijke verwachtingen voldoet?

Weet u wat de waarde is van garantiebepalingen?

KROON Advocatenkantoor wijst u de weg!

Contact opnemen?