Nieuwe wettelijke regels inzake betaaltermijnen

Herkent u het beeld?

U bent MKB-er en levert aan een groot bedrijf en moet eindeloos wachten op de betaling van uw factuur. U wilt geen incassomaatregelen treffen om de relatie niet te verstoren.

Aan de andere kant: u kijkt elke dag op uw bankrekening maar ziet geen bijschrijvingen. Een voor uw bedrijfsvoering schadelijke gang van zaken. U hebt liquiditeiten immers hard nodig.

Daar heeft onze wetgever door middel van nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 een stokje voor gestoken. Grote ondernemingen (balanswaarde 20 miljoen; gemiddeld aantal werknemers 250) moeten vanaf 1 juli 2017 betalen op een termijn korter dan 60 dagen of zoveel korter als is overeengekomen. Een langere termijn kan niet worden bedongen, ook niet als de MKB-er daar (al of niet onder druk) mee instemt.

Als de grote onderneming toch pas ná 60 dagen betaalt, wordt de betaaltermijn van 60 dagen of meer nietig verklaard en geldt van rechtswege een betaaltermijn van 30 dagen. Vanaf die 30 dagen is de grote onderneming van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd, die momenteel 8 % per jaar bedraagt. Die renteverplichting verjaart pas na 5 jaar zodat u die ook kunt innen nadat de relatie is geëindigd. Overigens geldt er niet een minimale betaaltermijn van bijv. 2 weken. Dat blijft toegelaten dat af te spreken.

Voor lopende contracten met grote ondernemingen geldt een overgangsregeling van 1 jaar. Dat wil zeggen dat pas per 1 juli 2018 de regeling in dat geval in wreking treedt.