Misbruik stemmeerderheid corporatie in VVE

Het gebeurt regelmatig. Een woningcorporatie is eigenaar van een gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst en verkoopt enkele appartementsrechten aan derden doch behoudt de meerderheid van de appartementen. De corporatie, samen met de andere eigenaren, vormen dan samen de Vereniging Van Eigenaren; benoemt een bestuur en brengt in de vergadering van de VVE in stemming welke partij het financiële en technische beheer zal uitvoeren.

Omdat in de geschilderde situatie de corporatie de meerderheid heeft van stemmen in de vergadering is veelal zo’n stemming en de daarop volgende besluitvorming een farce. Immers is pro saldo de corporatie de boos; deze behoudt de meerderheid van de stemmen en gebruikelijk wil deze graag zelf of via een dochteronderneming het beheer over de appartementen uitvoeren. De vraag is of de minderheid der leden daaraan altijd gebonden is.

De rechtbank Haarlem heeft op 27 juli 2012 geoordeeld dat dat misbruik van recht kan opleveren. De Rechtbank kan zo’n besluit vernietigen en heeft dat in die uitspraak ook gedaan.

De vernietiging vond plaats omdat de rechter meende dat het door de corporatie gedicteerde besluit van de Vve in strijd was met de redelijkheid en de billijkheid en dat de corporatie misbruik maakte van haar meerderheid van stemmen, zonder enige motivering, waarbij de corporatie werd bevoordeeld. Er was sprake van een belangenverstrengeling tussen enerzijds de corporatie, die verdiende aan het beheer en anderzijds slechts eigenaar was. De rechter sprak uit dat persoonlijke belangen (van de corporatie) buiten de besluitvorming blijven en dat een appartementseigenaar zijn stemrecht niet kan uitoefenen ten aanzien van de besluiten waarbij hij, anders dan in zijn hoedanigheid van eigenaar, een persoonlijk belang heeft.

Derhalve telden bij het besluit alleen de stemmen van de andere appartementseigenaren en iet die van de corporatie.

Dit leert dat als u samen met een corporatie lid bent van een VVE u niet in alle gevallen gebonden bent door de meerderheidsstem van de corporatie. U dient dan wel, zodra het besluit valt, binnen een maand nadien protest aan te tekenen tegen het onwelgevallige besluit.