Minimum huurbedrag

Volgens de wet is huur een overeenkomst tot gebruik van een zaak tegen een tegenprestatie.

Dat kan zijn in natura maar meestal in geld.

De Rechtbank Amsterdam had op 24 november 2016 te oordelen over een geval, waarin een huurder kantoorruimte in gebruik had tegen betaling van een huurprijs van € 1,- per maand. Huurder en verhuurder waren, toen zij nog goed met elkaar konden, het er over eens dat dit huur is. Er is immers een tegenprestatie van € 1,- en de wet stelt daar geen verdere eisen aan.

Toen de verhuurder het pand vrij wilde hebben zegde hij het gebruik/de huur op. In de procedure ging het om de vraag of hier sprake was van gebruik, dan wel van huur.

De rechter in Kort Geding meende dat hier slechts sprake was van een symbolische tegenprestatie die niet te zien was als een reële tegenprestatie en kwam derhalve tot het oordeel dat er sprake was van gebruik zonder tegenprestatie, dus geen huur noch ontruimingsbescherming.

Dat leidde er toe dat de huurder zich niet op de bescherming van het huurrecht kon beroepen waar hij in geval van reële huur wel ontruimingsbescherming zou genieten. De “huurder” werd veroordeeld tot ontruiming.

De vraag blijft bij welke bedragen er wel of niet sprake is van een symbolische huur. Deze hoeft niet over te komen met de markthuurwaarde maar moet kennelijk wel van meer dan symbolische of verwaarloosbare betekenis zijn.