Categorie: Huren en verhuren

Minimum huurbedrag
Volgens de wet is huur een overeenkomst tot gebruik van een zaak tegen een tegenprestatie. Dat kan zijn in natura maar meestal in geld. De Rechtbank Amsterdam had op 24 [...]
Lees meer
Verhuurder concurreert (kantonrechter Amsterdam 2016)
De gemeente Amsterdam verhuurde in de Stopera een ruimte als fotokiosk. Die was gebonden aan onder meer de openingsuren van de Stopera. Vervolgens plaatste de gemeente in de Stopera pasfoto-automaten [...]
Lees meer
Exploitatatieverplichting huur (Rechtbank Noord Nederland 2016)
Regelmatig komt de vraag voor of een huurder van bedrijfsruimte de verplichting heeft het gehuurde te exploiteren. In de reguliere ROZ-contracten is de exploitatieverplichting opgenomen en geldt dus. Wat nu [...]
Lees meer
Tijdelijke verhuur van woonruimte
Op 1 juli 2016 is belangrijke nieuwe wetgeving van kracht geworden voor de verhuur van woonruimte. Bij huurovereenkomsten van woonruimte die na 1 juli 2016 zijn afgesloten kan een tijdelijke [...]
Lees meer
Goodwill-vergoeding huur (kantonrechter Haarlem 2015)
Voor winkelruimte geldt (art. 7 : 308 BW) dat als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en deze eindigt, de verhuurder een goodwill-vergoeding verschuldigd kan zijn aan de gewezen huurder, wanneer [...]
Lees meer
Huurprijsvermindering (Winkelruimte)
In de pers werd gemeld dat in Overijssel de huurprijzen van nieuw afgesloten contracten de afgelopen 5 jaar met maar liefst 25% zijn gedaald. Dat is prettig voor de nieuwe [...]
Lees meer
Huurcontracten
Slechts zelden besteden huurder voor het sluiten van een huurcontract aandacht aan de inhoud van de huurovereenkomst en nemen zij er genoegen mee dat de huurovereenkomst schriftelijk vast ligt.
Lees meer