Categorie: Consumentenzaken

Inzagerecht leden VVE
Dat Verenigingen Van Eigenaren zich niet altijd wensen te houden aan de akte waarmee het gebouw in appartementsrechten is gesplitst (de zgn. Splitsingsakte) kwam ter sprake in een uitspraak van [...]
Lees meer
Nieuwe wettelijke regels inzake betaaltermijnen
Herkent u het beeld? U bent MKB-er en levert aan een groot bedrijf en moet eindeloos wachten op de betaling van uw factuur. U wilt geen incassomaatregelen treffen om de [...]
Lees meer
Buitengerechtelijke kosten, hoe zat het ook weer? (Hoge Raad 2016)
Sinds 1 juli 2012 gelden er wettelijke regels voor het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten aan niet betalende debiteuren. Van die regels mag niet afgeweken worden als de debiteur [...]
Lees meer
Echtscheiding: Verhuurder let op uw tellen!
Zoals wij weten is de echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder van woonruimte van rechtswege medehuurder zolang die echtgenoot of partner in de woning zijn hoofdverblijf heeft.
Lees meer