Categorie: Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Makelaars
1. Bij koop en verkoop Gebruikelijk is dat verkopers van onroerende zaken zich laten bijstaan door een bemiddelend verkoopmakelaar. Kopers handelen veelal op eigen vizier, zonder aankoopmakelaar. Verkoopmakelaars zijn niet [...]
Lees meer
Aansprakelijkheid Makelaars bij Huur- en Koopovereenkomsten
Makelaars bemiddelen bij onroerende zaken tussen kopers en verkopers en ook tussen huurders en verhuurders. Meestal gaat dat goed; soms ook niet. Uit de jurisprudentie uit de afgelopen jaren blijkt [...]
Lees meer
Boetebepalingen
Gebruikelijk is dat in huurovereenkomsten boetebepalingen worden opgenomen voor het geval de huurder niet tijdig betaald of in enig ander opzicht de huurovereenkomst niet correct naleeft.
Lees meer