Tijdelijke verhuur van woonruimte
Op 1 juli 2016 is belangrijke nieuwe wetgeving van kracht geworden voor de verhuur van woonruimte. Bij huurovereenkomsten van woonruimte die na 1 juli 2016 zijn afgesloten kan een tijdelijke [...]
Lees meer
Buitengerechtelijke kosten, hoe zat het ook weer? (Hoge Raad 2016)
Sinds 1 juli 2012 gelden er wettelijke regels voor het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten aan niet betalende debiteuren. Van die regels mag niet afgeweken worden als de debiteur [...]
Lees meer
Goodwill-vergoeding huur (kantonrechter Haarlem 2015)
Voor winkelruimte geldt (art. 7 : 308 BW) dat als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en deze eindigt, de verhuurder een goodwill-vergoeding verschuldigd kan zijn aan de gewezen huurder, wanneer [...]
Lees meer
Echtscheiding: Verhuurder let op uw tellen!
Zoals wij weten is de echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder van woonruimte van rechtswege medehuurder zolang die echtgenoot of partner in de woning zijn hoofdverblijf heeft.
Lees meer
Boetebepalingen
Gebruikelijk is dat in huurovereenkomsten boetebepalingen worden opgenomen voor het geval de huurder niet tijdig betaald of in enig ander opzicht de huurovereenkomst niet correct naleeft.
Lees meer
Huurprijsvermindering (Winkelruimte)
In de pers werd gemeld dat in Overijssel de huurprijzen van nieuw afgesloten contracten de afgelopen 5 jaar met maar liefst 25% zijn gedaald. Dat is prettig voor de nieuwe [...]
Lees meer
Huurcontracten
Slechts zelden besteden huurder voor het sluiten van een huurcontract aandacht aan de inhoud van de huurovereenkomst en nemen zij er genoegen mee dat de huurovereenkomst schriftelijk vast ligt.
Lees meer