Bindende openingstijden
Het gebeurt nog al eens. Een winkelier vestigt zich in een winkelcentrum en stemt er in zijn contract mee in dat hij open zal zijn op de dagen en uren [...]
Lees meer
Minimum huurbedrag
Volgens de wet is huur een overeenkomst tot gebruik van een zaak tegen een tegenprestatie. Dat kan zijn in natura maar meestal in geld. De Rechtbank Amsterdam had op 24 [...]
Lees meer
Verhuurder concurreert (kantonrechter Amsterdam 2016)
De gemeente Amsterdam verhuurde in de Stopera een ruimte als fotokiosk. Die was gebonden aan onder meer de openingsuren van de Stopera. Vervolgens plaatste de gemeente in de Stopera pasfoto-automaten [...]
Lees meer
Exploitatatieverplichting huur (Rechtbank Noord Nederland 2016)
Regelmatig komt de vraag voor of een huurder van bedrijfsruimte de verplichting heeft het gehuurde te exploiteren. In de reguliere ROZ-contracten is de exploitatieverplichting opgenomen en geldt dus. Wat nu [...]
Lees meer
Tijdelijke verhuur van woonruimte
Op 1 juli 2016 is belangrijke nieuwe wetgeving van kracht geworden voor de verhuur van woonruimte. Bij huurovereenkomsten van woonruimte die na 1 juli 2016 zijn afgesloten kan een tijdelijke [...]
Lees meer
Buitengerechtelijke kosten, hoe zat het ook weer? (Hoge Raad 2016)
Sinds 1 juli 2012 gelden er wettelijke regels voor het in rekening brengen van buitengerechtelijke kosten aan niet betalende debiteuren. Van die regels mag niet afgeweken worden als de debiteur [...]
Lees meer
Goodwill-vergoeding huur (kantonrechter Haarlem 2015)
Voor winkelruimte geldt (art. 7 : 308 BW) dat als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt en deze eindigt, de verhuurder een goodwill-vergoeding verschuldigd kan zijn aan de gewezen huurder, wanneer [...]
Lees meer
Echtscheiding: Verhuurder let op uw tellen!
Zoals wij weten is de echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder van woonruimte van rechtswege medehuurder zolang die echtgenoot of partner in de woning zijn hoofdverblijf heeft.
Lees meer
Boetebepalingen
Gebruikelijk is dat in huurovereenkomsten boetebepalingen worden opgenomen voor het geval de huurder niet tijdig betaald of in enig ander opzicht de huurovereenkomst niet correct naleeft.
Lees meer
Huurprijsvermindering (Winkelruimte)
In de pers werd gemeld dat in Overijssel de huurprijzen van nieuw afgesloten contracten de afgelopen 5 jaar met maar liefst 25% zijn gedaald. Dat is prettig voor de nieuwe [...]
Lees meer