Aansprakelijkheid Makelaars
1. Bij koop en verkoop Gebruikelijk is dat verkopers van onroerende zaken zich laten bijstaan door een bemiddelend verkoopmakelaar. Kopers handelen veelal op eigen vizier, zonder aankoopmakelaar. Verkoopmakelaars zijn niet [...]
Lees meer
Aansprakelijkheid Makelaars bij Huur- en Koopovereenkomsten
Makelaars bemiddelen bij onroerende zaken tussen kopers en verkopers en ook tussen huurders en verhuurders. Meestal gaat dat goed; soms ook niet. Uit de jurisprudentie uit de afgelopen jaren blijkt [...]
Lees meer
Vergeten indexering
Huurovereenkomsten lopen gebruikelijk meerdere jaren. Om in ieder geval de inflatie op te vangen worden in professionele contracten vrijwel zonder uitzondering indexeringsregelingen opgenomen waarmee de geldontwaarding wordt gecompenseerd en de [...]
Lees meer
Inzagerecht leden VVE
Dat Verenigingen Van Eigenaren zich niet altijd wensen te houden aan de akte waarmee het gebouw in appartementsrechten is gesplitst (de zgn. Splitsingsakte) kwam ter sprake in een uitspraak van [...]
Lees meer
Misbruik stemmeerderheid corporatie in VVE
Het gebeurt regelmatig. Een woningcorporatie is eigenaar van een gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst en verkoopt enkele appartementsrechten aan derden doch behoudt de meerderheid van de appartementen. De corporatie, [...]
Lees meer
Nieuwe wettelijke regels inzake betaaltermijnen
Herkent u het beeld? U bent MKB-er en levert aan een groot bedrijf en moet eindeloos wachten op de betaling van uw factuur. U wilt geen incassomaatregelen treffen om de [...]
Lees meer
Bindende openingstijden
Het gebeurt nog al eens. Een winkelier vestigt zich in een winkelcentrum en stemt er in zijn contract mee in dat hij open zal zijn op de dagen en uren [...]
Lees meer
Minimum huurbedrag
Volgens de wet is huur een overeenkomst tot gebruik van een zaak tegen een tegenprestatie. Dat kan zijn in natura maar meestal in geld. De Rechtbank Amsterdam had op 24 [...]
Lees meer
Verhuurder concurreert (kantonrechter Amsterdam 2016)
De gemeente Amsterdam verhuurde in de Stopera een ruimte als fotokiosk. Die was gebonden aan onder meer de openingsuren van de Stopera. Vervolgens plaatste de gemeente in de Stopera pasfoto-automaten [...]
Lees meer
Exploitatatieverplichting huur (Rechtbank Noord Nederland 2016)
Regelmatig komt de vraag voor of een huurder van bedrijfsruimte de verplichting heeft het gehuurde te exploiteren. In de reguliere ROZ-contracten is de exploitatieverplichting opgenomen en geldt dus. Wat nu [...]
Lees meer