Aansprakelijkheid Makelaars bij Huur- en Koopovereenkomsten

Makelaars bemiddelen bij onroerende zaken tussen kopers en verkopers en ook tussen huurders en verhuurders. Meestal gaat dat goed; soms ook niet.

Uit de jurisprudentie uit de afgelopen jaren blijkt dat de taak van makelaar niet slechts beperkt is tot de  totstandkoming van een huurovereenkomst of een koopovereenkomst maar dat er meer van de makelaar wordt gevraagd. Zo blijkt uit de rechtspraak onder meer het volgende uit onderstaande bijdragen:

Huur

1. ONDERZOEK KWALITEIT VAN HUURDER

Een verhuurmakelaar kreeg opdracht van een pandeigenaar een huurder te zoeken. Onder zijn bemiddeling     kwam een huurovereenkomst tot stand tegen een fors huurbedrag. De huurder betaalde de borgsom en de eerste maand huur en verdween na enkele maanden vervolgens met de noorderzon.

De verhuurder sprak zijn makelaar aan wegens het tekort schieten in de zorgplicht. Zo bleek dat de makelaar het paspoort van de aspirant huurder niet had gecontroleerd, in de huurovereenkomst het paspoortnummer niet had ingevuld en dat de handtekening in het paspoort afweek van die op de huurovereenkomst.

Tevens bleek dat de makelaar niet had gecontroleerd of de huurder daadwerkelijk werkzaam was voor de werkgever die de huurder opgaf en evenmin door middels van bijv. salarisstroken zijn inkomen had geverifieerd.

Daar kwam bij dat de huurder een buitenlander was die slechts voor korte tijd in Nederland was en geen verhaalsmogelijkheden bood. De rechter constateerde dat de makelaar niet had gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar betaamt en oordeelde dat de makelaar aansprakelijk was voor de schade van de verhuurder en veroordeelde de makelaar daartoe (Rechtbank Amsterdam).

2. AANSPRAKELIJKHEID JEGENS DERDE

Een andere verhuurmakelaar was ook aansprakelijk ten opzichte van de huurder van woonruimte. Wij kennen in Nederland een gereguleerd wettelijk systeem op het gebied van huurprijzen door middel van het puntenstelsel. Dat stelsel bepaalt wat de maximale huur mag zijn die van een huurder mag worden gevorderd. Dat noemen wij de liberalisatiegrens die op dit moment op 146 punten ligt.

De makelaar optredende namens de verhuurder, bracht een huurovereenkomst tot stand met een huurder tegen een bovenwettelijke (te hoge) huurprijs. De huurder ging met die huurprijs akkoord maar liet na die huurprijs binnen 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst te doen toetsen door de Huurcommissie. Als de huurder dat zou hebben gedaan zou de huurprijs aanzienlijk zijn verlaagd.

De huurder meende dat de makelaar hem had moeten inlichten en vorderde schadevergoeding. Het Gerechtshof gaf de huurder gelijk en oordeelde dat de makelaar de huurder in hoofdlijnen had moeten informeren over zijn rechtspositie, zo ook over de regels rond huurprijzen. Het Hof vond niet dat de makelaar de huurder had moeten uitnodigen om bezwaar te maken. Het Hof oordeelde dat de makelaar in strijd had gehandeld met de zorgvuldigheid die hij ten opzichte van de huurder in acht had moeten nemen, hoewel hij niet de klant was van de huurder. De makelaar werd veroordeeld tot schadevergoeding (Gerechtshof den Haag).

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.